Поръчаната през онлайн магазин вграждане.com стока, може да бъде отказана или заменена в следните случаи:
1. Ако доставената стока не съответства на поръчаната от клиента. В такъв случай стоката се подменя в срок до 48 часа след заявката на клиента.
2. Купувачът има право да направи рекламация в срок до 48 часа от получаването на стоката, ако същата има скрит дефект, който не може да бъде установен при получаването й.
3. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни от получаването й при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Което е опоменато в чл. 55 от ЗЗП.
4. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.
5. Във всички случаи описани във член 51, 54 и 55 от ЗЗП и член 4 от ЗЕТ.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока.